Twierdza Srebrnogórska

Opis

Twierdza Srebrnogórska wzniesiona została w latach 1765-1777 w okolicach Srebrnej Góry. Jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Twierdza składa się z sześciu fortów. Budowa całego kompleksu trwała 12 lat.

W II poł XIX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące z turystyki i rekreacji. Władze pruskie nakazały zaprzestać niszczenia twierdzy i uczynić z niej atrakcję dla przyjezdnych. Twierdza Srebrnogórska została uznana za Pomnik historii.

Twierdza składa się z sześciu fortów i kilku bastionów. Główny jej trzon tworzy zespół bastionów z donżonem w środku. Obiekt ten posiadał 151 pomieszczeń fortecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Do pięciopoziomowych kazamat prowadzi osiem bram, w sieni znajdują się wydrążone stanowiska strzeleckie. Ogromne magazyny, studnia, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze i prochownia czyniły fort całkowicie samodzielnym i samowystarczalnym. W jego wnętrzu mieściło się 3756 żołnierzy, olbrzymie zapasy amunicji, opału i żywności. Do obrony służyły 264 działa i moździerze. W obrębie twierdzy wydrążono 9 studni, w tym najgłębszą (84 m) na terenie Fortu Ostróg.

Twierdza Srebrnogórska została wpisana do rejestru zabytków. Obszar leżący wokół twierdzy został objęty jako Forteczny Park Kulturowy w celu ochrony pierwotnego krajobrazu fortecznego.

Oferta muzeum obejmuje:

  • zwiedzanie Fortu Donjon – dziedziniec fortu, podziemne kazamaty, korona fortu wraz z punktami widokowymi
  • spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego

oraz wiele atrakcji dodatkowych:

  • zwiedzanie XVIII-wiecznych kazamat
  • pokaz strzelania z karabinu skałkowego oraz ładowanie i strzelanie z karabinów
  • opowieści o dawnej broni używanej w twierdzy
  • pokaz salwy armatniej z repliki XVIII-wiecznego działa
  • gry terenowe na Twierdzy
  • lekcje historii na terenie Twierdzy
  • zwiedzanie z fabułą

Zdjęcia

forty.pl ©

Więcej

Mapa i Kontakt

Share:

Author: admin